Historie

Zorgboederij Wilton‘s Hof van Corrie en Stijn Smulders staat aan het einde van de Steenovenweg in Oostelbeers. Dit gebied was tot de jaren dertig van de vorige eeuw een uitgestrekt heidegebied. Omdat er veel leem in de grond zat, hebben hier een aantal jaren steenovens gestaan.

De vader en oom van Stijn hebben de ontgonnen gronden aangekocht in 1943. In 1949/1950 bouwde Stijn’s vader Toon Smulders de huidige boerderij. In juni 1950 huwde hij met Mien (Wilhelmina) Jacobs. Ze voegden de twee namen samen tot Wilton’s Hof, en zo staat de boerderij nu nog steeds op topografische kaarten aangegeven.

In 1986 namen Stijn en Corrie de boerderij over, en hebben deze doorontwikkeld naar een zorgboerderij met een pluktuin en een theeschenkerij.